اجتماعی

12 متکدی در ایلام ساماندهی شدند 12 متکدی در ایلام ساماندهی شدند توزیع دو هزار 600 کیلو گوشت در بین مددجویان ساری توزیع دو هزار 600 کیلو گوشت در بین مددجویان ساری طرح ملی تاب آوری در جوامع محلی اجرا شد طرح ملی تاب آوری در جوامع محلی اجرا شد اجرای طرح افزایش فشار شرب 44 روستای دهدز اجرای طرح افزایش فشار شرب 44 روستای دهدز 17 هزار نیازمند تحت پوشش کمیته امداد ساری هستند 17 هزار نیازمند تحت پوشش کمیته امداد ساری هستند شهرضا میزبان همایش سمن های جنوب استان اصفهان می شود شهرضا میزبان همایش سمن های جنوب استان اصفهان می شود توانمند سازی از نوع بومی مهمترین کار جهاد دانشگاهی توانمند سازی از نوع بومی مهمترین کار جهاد دانشگاهی فعالیت 27 جایگاه عرضه دام زنده در تهران برای عید قربان فعالیت 27 جایگاه عرضه دام زنده در تهران برای عید قربان فراخوان مشمولان فارغ التحصیل دانشگاه ها در شهریور 1397 فراخوان مشمولان فارغ التحصیل دانشگاه ها در شهریور 1397 32 بقعه متبرکه استان میزبان جشن های ولایت هستند 32 بقعه متبرکه استان میزبان جشن های ولایت هستند