اجتماعی

ایرج حریرچی: وضعیت کرونا در تهران نگران کننده است ایرج حریرچی: وضعیت کرونا در تهران نگران کننده است ارتقا جایگاه دانشگاه امیرکبیر در رتبه بندی موضوعی کیو.اس ارتقا جایگاه دانشگاه امیرکبیر در رتبه بندی موضوعی کیو.اس تشکیل ستاد حمایت از بیکارشدگان بر اثر کرونا در آذربایجان غربی کارساز است تشکیل ستاد حمایت از بیکارشدگان بر اثر کرونا در آذربایجان غربی کارساز است تهرانی ها 52 میلیارد تومان به نیازمندان کمک کردند تهرانی ها 52 میلیارد تومان به نیازمندان کمک کردند 827 بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان های مازندران بستری هستند 827 بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان های مازندران بستری هستند حریرچی: ترافیک امروز تهران ما را نگران کرده است حریرچی: ترافیک امروز تهران ما را نگران کرده است تعطیلی صنوف قم تا 20 فروردین ادامه دارد تعطیلی صنوف قم تا 20 فروردین ادامه دارد خدمات تخصصی بهداشت و درمان به جانبازان و والدین شهدا ارائه می شود خدمات تخصصی بهداشت و درمان به جانبازان و والدین شهدا ارائه می شود از حرکتی خودجوش تا حماتی بی نظیر/ همبستگی مثال زدنی مردم یک شهر برای مقابله با کرونا ویروس از حرکتی خودجوش تا حماتی بی نظیر/ همبستگی مثال زدنی مردم یک شهر برای مقابله با کرونا ویروس توقیف 18 خودرو در طرح فاصله گذاری اجتماعی توقیف 18 خودرو در طرح فاصله گذاری اجتماعی