اجتماعی

کارگاه مهارت آموزی سربازان نیرو های مسلح جنوب کرمان برگزار شد کارگاه مهارت آموزی سربازان نیرو های مسلح جنوب کرمان برگزار شد یک تا دو درصد مبتلایان به سرطان جوانان هستند یک تا دو درصد مبتلایان به سرطان جوانان هستند زوج نیکوکار شیرازی زمینه آزادی 8 زندانی را فراهم کردند زوج نیکوکار شیرازی زمینه آزادی 8 زندانی را فراهم کردند افتتاح ساختمان جدید دادگاه عمومی بخش دستگردان افتتاح ساختمان جدید دادگاه عمومی بخش دستگردان بهزیستی آماده دریافت کمک های مردم به سیل زادگان بهزیستی آماده دریافت کمک های مردم به سیل زادگان گربه وحشی در منطقه حفاظت شده باشگل گربه وحشی در منطقه حفاظت شده باشگل آغاز رزمایش اقتدار مدافعان حریم ولایت در گلستان آغاز رزمایش اقتدار مدافعان حریم ولایت در گلستان استاندار: بانوان کارآفرین خراسانی مسوول توانمندسازی روستاها هستند استاندار: بانوان کارآفرین خراسانی مسوول توانمندسازی روستاها هستند گروه حرفه ای شکاردر منطقه شکارممنوع کوه مند دستگیر شدند گروه حرفه ای شکاردر منطقه شکارممنوع کوه مند دستگیر شدند اعزام زوج های جوان سمنان به مشهد مقدس اعزام زوج های جوان سمنان به مشهد مقدس