اجتماعی

جمع آوری 700میلیون ریال کمک های مردمی برای زائران اربعین در فردوس جمع آوری 700میلیون ریال کمک های مردمی برای زائران اربعین در فردوس گروه 2500 نفری پاکسازان طبیعت به کمک زائران اربعین می آیند گروه 2500 نفری پاکسازان طبیعت به کمک زائران اربعین می آیند 20 آسیب اجتماعی در طرح تقسیم کار ملی مشخص شد 20 آسیب اجتماعی در طرح تقسیم کار ملی مشخص شد آبرسانی به 7 شهر و 50روستا با حضور رئیس جمهور آبرسانی به 7 شهر و 50روستا با حضور رئیس جمهور ادامه دادن بحث تجمیع بیمه ها در مجلس دیگر توجیهی ندارد ادامه دادن بحث تجمیع بیمه ها در مجلس دیگر توجیهی ندارد ساخت کتابخانه مرکزی شیراز تکمیل شود/مشارکت خیرین ضروری است ساخت کتابخانه مرکزی شیراز تکمیل شود/مشارکت خیرین ضروری است آب 7 شهر و 50 روستا خوزستان تأمین شد آب 7 شهر و 50 روستا خوزستان تأمین شد ترسیم نقاشی 500 متری با موضوع پیشگیری از اعتیاد در مهاباد/اجرای بزرگترین نقاشی طبیعت در انگلستان ترسیم نقاشی 500 متری با موضوع پیشگیری از اعتیاد در مهاباد/اجرای بزرگترین نقاشی طبیعت در انگلستان اجرای طرح واکسیناسیون طیوربومی علیه نیوکاسل دربیش از1300روستای گیلان اجرای طرح واکسیناسیون طیوربومی علیه نیوکاسل دربیش از1300روستای گیلان فرماندار کهگیلویه: گازرسانی به دیشموک و قلعه رئیسی تسریع شود فرماندار کهگیلویه: گازرسانی به دیشموک و قلعه رئیسی تسریع شود