اقتصادی

5کشوری که بیشترین کاهش نرخ تولد را دارند 5کشوری که بیشترین کاهش نرخ تولد را دارند توسعه روستایی نیاز به متولی مشخص دارد توسعه روستایی نیاز به متولی مشخص دارد کاهش 20 میلیون تنی ثبت سفارش کالا نسبت به سال قبل کاهش 20 میلیون تنی ثبت سفارش کالا نسبت به سال قبل پارلمان کویت توافقنامه تقسیم میادین نفتی با عربستان را تصویب کرد پارلمان کویت توافقنامه تقسیم میادین نفتی با عربستان را تصویب کرد بهره گیری از ظرفیت تشکل های حوزه صنعت و معدن در دستور کار است بهره گیری از ظرفیت تشکل های حوزه صنعت و معدن در دستور کار است 38 درصد از صاحبان مشاغل پزشکی نسبت به ثبت دستگاه کارت خوان اقدام کرد ند 38 درصد از صاحبان مشاغل پزشکی نسبت به ثبت دستگاه کارت خوان اقدام کرد ند ستاد شناسایی مشمولان کمک حمایت معیشتی: حساب های بانکی با اجازه خود افراد بررسی می شود ستاد شناسایی مشمولان کمک حمایت معیشتی: حساب های بانکی با اجازه خود افراد بررسی می شود 24 هزار واحد مسکونی در سیستان و بلوچستان احداث و بازسازی می شود 24 هزار واحد مسکونی در سیستان و بلوچستان احداث و بازسازی می شود مالیات جدید همان عوارض خروج از کشور است مالیات جدید همان عوارض خروج از کشور است بانک مرکزی اولین برنامه حراج را برگزار کرد بانک مرکزی اولین برنامه حراج را برگزار کرد