اقتصادی

نظارت دقیق بر بازار؛خواسته استاندار زنجان نظارت دقیق بر بازار؛خواسته استاندار زنجان کاهش 300 تومانی نرخ تخم مرغ در بازار کاهش 300 تومانی نرخ تخم مرغ در بازار روسیه تولید نفت خود را روزانه تا 60 هزار بشکه کاهش می دهد روسیه تولید نفت خود را روزانه تا 60 هزار بشکه کاهش می دهد نرخ انواع یخچال فریزر دربازار تهران؟ +جدول نرخ انواع یخچال فریزر دربازار تهران؟ +جدول خیز عربستان و آمریکا برای فتح بازار گاز عراق/ ایران به گوش باشد خیز عربستان و آمریکا برای فتح بازار گاز عراق/ ایران به گوش باشد معاون وزیر جهاد کشاورزی در اراک: وابستگی کشور در غذای مردم سرشکستگی بسیاری دارد معاون وزیر جهاد کشاورزی در اراک: وابستگی کشور در غذای مردم سرشکستگی بسیاری دارد هیچ فردی حق ندارد با اعمال تحریم دستیابی به علم را محدود کند هیچ فردی حق ندارد با اعمال تحریم دستیابی به علم را محدود کند 33 درصد صید کشور در هرمزگان انجام می شود/ اختصاص 5 درصد از بودجه استانی به صندوق های خرد روستایی 33 درصد صید کشور در هرمزگان انجام می شود/ اختصاص 5 درصد از بودجه استانی به صندوق های خرد روستایی نوع برخورد با صاحبان صنایع نباید به تعطیلی واحد تولیدی منجر شود نوع برخورد با صاحبان صنایع نباید به تعطیلی واحد تولیدی منجر شود پژو207 قیمت ها را زیر گرفت! پژو207 قیمت ها را زیر گرفت!