اقتصادی

تصویب مقررات ناظر بر بانک های خارجی در ایران تصویب مقررات ناظر بر بانک های خارجی در ایران افزایش صادرات نفتی ایران در نیمه اول ماه اکتبر افزایش صادرات نفتی ایران در نیمه اول ماه اکتبر رایزنی پیام نور برای سرانه ای شدن بودجه رایزنی پیام نور برای سرانه ای شدن بودجه نرخ تورم آلمان افزایش یافت نرخ تورم آلمان افزایش یافت در پی کاهش نرخ ارز قیمت کالاها کاهش می یابد؟ در پی کاهش نرخ ارز قیمت کالاها کاهش می یابد؟ خودرو گران می شود! خودرو گران می شود! فعال شدن کارت سوخت بنزین در حال بررسی است فعال شدن کارت سوخت بنزین در حال بررسی است بررسی تقاضای تفحص از عملکرد بانک مرکزی در دستور کار مجلس بررسی تقاضای تفحص از عملکرد بانک مرکزی در دستور کار مجلس بانک مسکن: متقاضیان مسکن مهر را جریمه نمی کنیم بانک مسکن: متقاضیان مسکن مهر را جریمه نمی کنیم افزایش صادرات نفتی ایران در ماه اکتبر افزایش صادرات نفتی ایران در ماه اکتبر