اقتصادی

ساز و کارهای مدیریتی، حلقه مفقوده ارتباط صنعت با دانشگاه ساز و کارهای مدیریتی، حلقه مفقوده ارتباط صنعت با دانشگاه التماس برای ترخیص کالاها از گمرک التماس برای ترخیص کالاها از گمرک گام جدید بانک مرکزی دراصلاح ارزی/حذف اولویت بندی تامین ارزواردات گام جدید بانک مرکزی دراصلاح ارزی/حذف اولویت بندی تامین ارزواردات افزایش فاصله طبقاتی در دولت روحانی +سند افزایش فاصله طبقاتی در دولت روحانی +سند قم به کانون همکاری های صنعت و دانشگاه تبدیل می شود قم به کانون همکاری های صنعت و دانشگاه تبدیل می شود بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو در دستورکار نمایندگان بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو در دستورکار نمایندگان التماس برای ترخیص کالاها از گمرک التماس برای ترخیص کالاها از گمرک بازرگانان دیر خواستار تسریع در انجام امور صادرات شدند بازرگانان دیر خواستار تسریع در انجام امور صادرات شدند آغاز به کار شورای اسلامی کارِ هفت تپه تا پایانِ ماه/ بعید است بتوانیم 100 هزار تن شکر تولید کنیم/پیگیر اصلاح قراردادهای کارگران هستیم آغاز به کار شورای اسلامی کارِ هفت تپه تا پایانِ ماه/ بعید است بتوانیم 100 هزار تن شکر تولید کنیم/پیگیر اصلاح قراردادهای کارگران هستیم منطقه ویژه اقتصادی سلماس؛ سکوی پرش یا نقطه تاریک عملکرد دولت منطقه ویژه اقتصادی سلماس؛ سکوی پرش یا نقطه تاریک عملکرد دولت