اقتصادی

112 طرح اشتغالزایی در بدره اجرایی شد 112 طرح اشتغالزایی در بدره اجرایی شد تذکر 16 نماینده به شریعتمداری درباره فروش اینترنتی خودرو تذکر 16 نماینده به شریعتمداری درباره فروش اینترنتی خودرو توزیع کننده آرد غیرمجاز حدود 68 میلیارد ریال جریمه شد توزیع کننده آرد غیرمجاز حدود 68 میلیارد ریال جریمه شد 13 تن مرغ منجمد برای تنظیم بازار در مراغه توزیع می شود 13 تن مرغ منجمد برای تنظیم بازار در مراغه توزیع می شود نشانِ "تعهد به کیفیت" به افق کوروش اهدا شد نشانِ "تعهد به کیفیت" به افق کوروش اهدا شد شرایط دریافت غرامت جنگی ایران از عراق شرایط دریافت غرامت جنگی ایران از عراق افزایش قیمت خُرده فروشی 9 گروه مواد خوراکی افزایش قیمت خُرده فروشی 9 گروه مواد خوراکی حذف رفتارهای سوداگری با تصمیم شورای عالی بورس حذف رفتارهای سوداگری با تصمیم شورای عالی بورس حدود 60 هزار دام زنده در استان تهران عرضه می شود حدود 60 هزار دام زنده در استان تهران عرضه می شود کالای مورد نیاز مردم بدون افزایش نامتعارف، در بازار عرضه شود/وضعیت بازار به دقت رصد می شود کالای مورد نیاز مردم بدون افزایش نامتعارف، در بازار عرضه شود/وضعیت بازار به دقت رصد می شود