خارجی

استقبال ترکیه از قطعنامه آتش بس در سوریه استقبال ترکیه از قطعنامه آتش بس در سوریه بال وپر تروریست ها و حامیان آنها را خواهیم شکست بال وپر تروریست ها و حامیان آنها را خواهیم شکست انتشار یادداشت دموکرات ها مربوط به تحقیقات دخالت روسیه در انتخابات انتشار یادداشت دموکرات ها مربوط به تحقیقات دخالت روسیه در انتخابات آیا رژیم صهیونیستی، عربستانِ اتمی را می پذیرد؟ آیا رژیم صهیونیستی، عربستانِ اتمی را می پذیرد؟ دو گروه در غوطه از قطعنامه شورای امنیت اسقبال کردند دو گروه در غوطه از قطعنامه شورای امنیت اسقبال کردند آلمان خواستار اجرای بدون تاخیر قطعنامه آتش بس سوریه شد آلمان خواستار اجرای بدون تاخیر قطعنامه آتش بس سوریه شد آیا رژیم صهیونیستی، عربستانِ اتمی را می پذیرد؟ آیا رژیم صهیونیستی، عربستانِ اتمی را می پذیرد؟ آمریکا،انگلیس وفرانسه تنهاصدای تروریستها رامی شنوند نه مردم سوریه آمریکا،انگلیس وفرانسه تنهاصدای تروریستها رامی شنوند نه مردم سوریه اردوغان: بال وپر تروریست ها و حامیان آنها را خواهیم شکست اردوغان: بال وپر تروریست ها و حامیان آنها را خواهیم شکست یک کازینودار می خواهد هزینه های سفارت آمریکا در قدس را بپردازد یک کازینودار می خواهد هزینه های سفارت آمریکا در قدس را بپردازد