سیاسی

واشنگتن پست: مخالفان بن سلمان در حال جمع شدن گرد احمد بن عبدالعزیز هستند واشنگتن پست: مخالفان بن سلمان در حال جمع شدن گرد احمد بن عبدالعزیز هستند نوه ارشد امام خمینی(ره) کیست؟ نوه ارشد امام خمینی(ره) کیست؟ مجلس مکلف است ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص را اصلاح کند مجلس مکلف است ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص را اصلاح کند مخالفان بن سلمان در حال جمع شدن گرد احمد بن عبدالعزیز هستند مخالفان بن سلمان در حال جمع شدن گرد احمد بن عبدالعزیز هستند سردار نقدی: اگر در کشور مشکلی وجود دارد به گردن انقلاب نیست بلکه به علت انتخاب مردم است/ در انقلاب اسلامی حتی شکم پرستان نیز منتفع شده اند سردار نقدی: اگر در کشور مشکلی وجود دارد به گردن انقلاب نیست بلکه به علت انتخاب مردم است/ در انقلاب اسلامی حتی شکم پرستان نیز منتفع شده اند ابوترابی فرد: حرکت عظیم اربعین ثمره انقلاب اسلامی ایران است ابوترابی فرد: حرکت عظیم اربعین ثمره انقلاب اسلامی ایران است باید از همه ظرفیت ها و کمک مردم برای مقابله با فساد استفاده کرد/ تاکید بر حمایت از تولید داخلی و رونق کسب و کار باید از همه ظرفیت ها و کمک مردم برای مقابله با فساد استفاده کرد/ تاکید بر حمایت از تولید داخلی و رونق کسب و کار نهمین کنگره حزب اراده ملت ایران آغاز شد نهمین کنگره حزب اراده ملت ایران آغاز شد از نقد محافظه کار شدن اصلاح طلبان تا تصمیم گیری مثل کویت از نقد محافظه کار شدن اصلاح طلبان تا تصمیم گیری مثل کویت یادواره شهدای گیفان بجنورد یادواره شهدای گیفان بجنورد