سیاسی

سردارغلامی به عنوان معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین معرفی شد سردارغلامی به عنوان معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین معرفی شد رونمایی از سند چارچوب ملی معماری سازمانی ایران رونمایی از سند چارچوب ملی معماری سازمانی ایران شدیدترین مجازات در انتظار مفاسد اقتصادی شدیدترین مجازات در انتظار مفاسد اقتصادی عماد افروغ: وای اگر قدرت سیاسی بر قدرت اجتماعی حاکم شود عماد افروغ: وای اگر قدرت سیاسی بر قدرت اجتماعی حاکم شود بررسی دستاوردها و چالش های کشور در چهل سالگی انقلاب بررسی دستاوردها و چالش های کشور در چهل سالگی انقلاب کریمی قدوسی درباره "نماینده های برانداز" کریمی قدوسی درباره "نماینده های برانداز" موافقت دادگاه با آزادی آرش کیخسروی موافقت دادگاه با آزادی آرش کیخسروی امنیت و آرامش مردم مهمترین هدف وزارت اطلاعات است امنیت و آرامش مردم مهمترین هدف وزارت اطلاعات است معاونت امور فضای مجازی دادستانی: بسیاری از علما، اساتید و دانشجویان خواهان فیلترینگ اینستاگرام هستند معاونت امور فضای مجازی دادستانی: بسیاری از علما، اساتید و دانشجویان خواهان فیلترینگ اینستاگرام هستند ظریف: ممنوعیتی برای تست موشکی نداریم ظریف: ممنوعیتی برای تست موشکی نداریم