علمی و پزشکی

تاثیر قهوه در درمان پارکینسون تاثیر قهوه در درمان پارکینسون سرطان سینه ،یک چهارم سرطانهای خوزستان سرطان سینه ،یک چهارم سرطانهای خوزستان فضاپیمای ناسا در یک سیارک آب کشف کرد فضاپیمای ناسا در یک سیارک آب کشف کرد صدای فضا؛ از باد در مریخ تا غرش خورشید و انفجار آغازین کیهان (فیلم) صدای فضا؛ از باد در مریخ تا غرش خورشید و انفجار آغازین کیهان (فیلم) حذف سلول های سرطانی باقی مانده از جراحی با اسپری ژل حذف سلول های سرطانی باقی مانده از جراحی با اسپری ژل آشنایی با اختلال افسردگی فصلی آشنایی با اختلال افسردگی فصلی بانوی مرگ مغزی به دو بیمار زندگی دوباره بخشید بانوی مرگ مغزی به دو بیمار زندگی دوباره بخشید عقربه های ترازو می گویند چقدر به آسم نزدیک هستید عقربه های ترازو می گویند چقدر به آسم نزدیک هستید ترمیم موفقیت آمیز مثانه با استفاده از چارچوب ابریشمی ترمیم موفقیت آمیز مثانه با استفاده از چارچوب ابریشمی چربی شکمی مازاد مشکلی شایع در بیماران قلبی چربی شکمی مازاد مشکلی شایع در بیماران قلبی