فرهنگی هنری

مواضع مخرب هیات انتخاب جشنواره فیلم فجر، چالش بزرگ داوری مواضع مخرب هیات انتخاب جشنواره فیلم فجر، چالش بزرگ داوری دغدغه از جنس فرهنگ دغدغه از جنس فرهنگ 100 ویژه برنامه فرهنگی هنری در دهه فجر در استان سمنان اجرا می شود 100 ویژه برنامه فرهنگی هنری در دهه فجر در استان سمنان اجرا می شود اولین عکس سام درخشانی در خوب، بد، جلف2ارتش سری اولین عکس سام درخشانی در خوب، بد، جلف2ارتش سری مفاخر فرهنگ استان فارس تجلیل شدند/آیینی درحیات بزرگان فارس مفاخر فرهنگ استان فارس تجلیل شدند/آیینی درحیات بزرگان فارس مفاخر فرهنگ و ادب استان فارس تجلیل شدند مفاخر فرهنگ و ادب استان فارس تجلیل شدند جست و جوی شیراز در مجموعه شعر های فاخر 'سمندر' جست و جوی شیراز در مجموعه شعر های فاخر 'سمندر' استاد منصور رستگار فسایی، بخش انکارناپذیر تاریخ ادب کشور است استاد منصور رستگار فسایی، بخش انکارناپذیر تاریخ ادب کشور است سه پژوهشگر شاخص فارس در حوزه فرهنگ تجلیل شدند سه پژوهشگر شاخص فارس در حوزه فرهنگ تجلیل شدند درخواست شهاب حسینی از رئیس جمهور برای بازگشت بهروز وثوقی به کشور درخواست شهاب حسینی از رئیس جمهور برای بازگشت بهروز وثوقی به کشور