فرهنگی هنری

انتخاب طرحهای دانش آموزان تبریزی در جشنواره خوارزمی انتخاب طرحهای دانش آموزان تبریزی در جشنواره خوارزمی معاون وزیر ارشاد: به فراتر از امور روزمره فکر می کنم معاون وزیر ارشاد: به فراتر از امور روزمره فکر می کنم مهرگان میزبان دیگری بزرگ می شود مهرگان میزبان دیگری بزرگ می شود معرفی نامزدهای جشنواره کتاب کودک و نوجوان کاشان معرفی نامزدهای جشنواره کتاب کودک و نوجوان کاشان اکران رایگان فیلم های جشنواره سینما حقیقت در اصفهان اکران رایگان فیلم های جشنواره سینما حقیقت در اصفهان امین حیایی در مراسم تشییع همسر زیبا بروفه امین حیایی در مراسم تشییع همسر زیبا بروفه محمدجواد ظریف به تماشای مارموز نشست محمدجواد ظریف به تماشای مارموز نشست موزه هفت چنار میزبان اولین جشنواره "فرهنگ ملل دانشجویان غیرایرانی" موزه هفت چنار میزبان اولین جشنواره "فرهنگ ملل دانشجویان غیرایرانی" ادبیات غنی تر نیازمند حمایت مخاطبان است ادبیات غنی تر نیازمند حمایت مخاطبان است سارا خوئینی ها وارد آچمز شد سارا خوئینی ها وارد آچمز شد