فرهنگی هنری

ارسال 2 اثر برگزیده خراسان رضوی به جشنواره تئاتر فجر ارسال 2 اثر برگزیده خراسان رضوی به جشنواره تئاتر فجر دو مجموعه داستان کوتاه از قلم های زنانه؛ واکاوی گوشه های ندیده دو مجموعه داستان کوتاه از قلم های زنانه؛ واکاوی گوشه های ندیده پذیرش بن کارت های نمایشگاه کتاب در کتابفروشی های رشت پذیرش بن کارت های نمایشگاه کتاب در کتابفروشی های رشت حمله کیهان به سلبریتی ها حمله کیهان به سلبریتی ها سی و سومین جشنواره تئاتر استان ایلام برگزیدگان خود را شناخت سی و سومین جشنواره تئاتر استان ایلام برگزیدگان خود را شناخت شهابِ خاکستری سینمای ایران! شهابِ خاکستری سینمای ایران! شروع آذر ماه همراه با فیلم های سینمایی تلویزیون شروع آذر ماه همراه با فیلم های سینمایی تلویزیون فساد اخلاقی آقای کارگردان برایش دردسرساز شد فساد اخلاقی آقای کارگردان برایش دردسرساز شد پروفسور رضا درگذشت پروفسور رضا درگذشت گله های آقای بازیگر از ابتذال در آثار نمایشی گله های آقای بازیگر از ابتذال در آثار نمایشی