گوناگون

توسعه آذربایجان غربی نیازمند عزم جدی است توسعه آذربایجان غربی نیازمند عزم جدی است ذائقه مردم نباید به اخبار تلخ عادت کند ذائقه مردم نباید به اخبار تلخ عادت کند 50درصد نیاز آبی هرمزگان ازطریق پروژه های نمک زدایی تامین خواهد شد 50درصد نیاز آبی هرمزگان ازطریق پروژه های نمک زدایی تامین خواهد شد عملیات ساخت 2 آموزشگاه در شهرستان لامرد آغاز شد عملیات ساخت 2 آموزشگاه در شهرستان لامرد آغاز شد تولید برق از انرژی پاک به یک گیگا وات می رسد تولید برق از انرژی پاک به یک گیگا وات می رسد شهرستان هویزه 4 و 3 دهم ریشتر لرزید شهرستان هویزه 4 و 3 دهم ریشتر لرزید بورس های بین المللی سبز شدند بورس های بین المللی سبز شدند تشک ایرانی یا تشک خارجی؟ کدامیک و چرا؟ تشک ایرانی یا تشک خارجی؟ کدامیک و چرا؟ موفقیت در گردشگری موجب رونق روستا های استان می شود موفقیت در گردشگری موجب رونق روستا های استان می شود عمارت محسنی با برگزاری جشنواره نان افتتاح شد عمارت محسنی با برگزاری جشنواره نان افتتاح شد