گوناگون

شهرداری 3 مصوبه مقابله با کرونا را اجرایی نکرده است شهرداری 3 مصوبه مقابله با کرونا را اجرایی نکرده است قاچاقچیان کالا های سلامت محور در دام قانون قاچاقچیان کالا های سلامت محور در دام قانون سامانه تشخیص پونومی کووید19 رونمایی شد سامانه تشخیص پونومی کووید19 رونمایی شد هیچ طلا فروشی تا 20فروردین حق فعالیت ندارد هیچ طلا فروشی تا 20فروردین حق فعالیت ندارد جدول پخش برنامه های رادیویی مرکز اردبیل شنبه 16 فروردین ماه جدول پخش برنامه های رادیویی مرکز اردبیل شنبه 16 فروردین ماه ادامه تعطیلی اصناف غیر ضروری در خوزستان ادامه تعطیلی اصناف غیر ضروری در خوزستان شرایط جوی و دریایی هرمزگان پایدار است شرایط جوی و دریایی هرمزگان پایدار است اژدهای رسانه ها و پادشاه فیلترشکن ها: کرونا ! ... اژدهای رسانه ها و پادشاه فیلترشکن ها: کرونا ! ... کلافگیِ علی ضیا از تصمیمات کروناییِ دولت کلافگیِ علی ضیا از تصمیمات کروناییِ دولت تعطیلی دو واحد متخلف در سپیدان تعطیلی دو واحد متخلف در سپیدان